Nissan thâu tóm Mitsubishi

Mitsubishi Motors lỗ 50 tỷ yên do chi phí bồi thường

Trong ngày thứ Sáu, Mitsubishi Motors đã hoàn tất việc rà soát lại toàn bộ 20 mẫu xe đã từng

Nissan ‘thâu tóm’ thành công người đồng hương Mitsubishi

Thông tin Mitsubishi về tay Nissan bắt đầu lan ra ngày hôm qua khi lãnh đạo hai công ty này