nộp tiền xử phạt

Từ 15/6, có thể nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện và nhận giấy tờ tại nhà

Khi thực hiện nộp phạt thông qua Bưu điện, người vi phạm cung cấp thông tin, biên bản vi phạm