phiên bản Volvo XC90 Polestar

Volvo XC90 Polestar bản nâng cấp mạnh mẽ

Ngoài việc đưa ra các thiết lập mới đối với động cơ Twin T8, Polestar cũng được cải thiện phản