công nghiệp ô tô Việt Nam

Việc các hãng ô tô toàn cầu đầu tư sản xuất ở Việt Nam vẫn là câu hỏi lớn

Cụ thể, kéo dài thời gian bảo hộ sản xuất trong nước bằng việc điều chỉnh lộ trình giảm thuế