lốp xe ô tô

Cách chăm sóc, kiểm tra lốp đúng cách

Mức áp suất ghi trên hành lốp là mức áp suất tối đa mà loại lốp bạn đang sử dụng