MAZDA 3 1.5 Hatchback

Xem bài đánh giá tổng quan về xe Ô tô Mazda 3 2015 giá bao nhiêu

Lấy cảm hứng thiết kế từ hình dáng chuyển động của loài báo đốm thể hiện sức mạnh tốc độ