Danh sách 10 mẫu xe hơi có hình dáng độc đáo nhất từ trước đến nay

Trang Dream Car Z1 vừa bầu chọn ra danh sách 10 bản xe hơi có nhất từ trước đến nay.

1458652071-1

1. (2009).

1458652071-2

2. Nucleon (1950).

1458652071-3

3. GM Firebird III (1959).

1458652071-4

4. (2011).

1458652071-5

5. Fuya-jo (1999).

1458652071-6

6. F 015 Luxury In Motion (2015).

1458652071-7

7. Aurora Safety Car (1957).

1458652071-8

8. Tang Hua Detroit Fish (2008).

1458652071-9

9. Nissan Pivo 2 (2007).

1458652071-10

10. Dymaxion (1933).

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *