Raj Rajkumar

Giao thông Việt Nam không có cơ hội cho ô tô tự lái

Tất nhiên, những khu vực như Việt Nam không thuộc nhóm thị trường đầu tiên mà ngành công nghiệp xe