bảng giá của Mitsubishi Motors Việt Nam

Mitsubishi Motors Việt Nam cho bảng giá mới hỗ trợ khách hàng

Mẫu xe Mirage cũng đã được áp dụng mức giá đặc biệt trong tháng 6, thấp hơn 15 triệu so