chi phí bồi thường

Mitsubishi Motors lỗ 50 tỷ yên do chi phí bồi thường

Trong ngày thứ Sáu, Mitsubishi Motors đã hoàn tất việc rà soát lại toàn bộ 20 mẫu xe đã từng