hệ thống an toàn

Toyota Vios 2016 giới thiệu tại thị trường Thái Lan với động cơ được nâng cấp

Động cơ đa nhiên liệu mới của Toyota Vios 2016 tại thị trường Thái Lan kết hợp với hộp số