plug-in hybrid

Honda Clarity 2017 ra mắt thị trường với ba biến thể xe xanh

Bộ ba biến thể chạy điện này được gọi chung là Honda Clarity Series. Honda vừa xác nhận sẽ cung