tầm nhìn hạn chế

Xe hơi Toyota tương lai có thể biết ‘nói chuyện’ với nhau

Toyota cũng đang yêu cầu những nhân viên của mình và người nhà của họ tình nguyện để gắn “thiết