xe hơi thế giới

Ý nghĩa của các loại biển số xe tại Việt Nam

– Biển số màu trắng với 2 chữ và năm số là biển cấp cho các đối tượng có yếu

Kinh nghiệm đạp xe đạp vừa bền sức vừa nhanh

Phương pháp này được hiểu nôm na như sau nếu người tập thường đạt tốc độ trung bình 26 km/h

Volkswagen đã nâng cấp chiếc Golf 7

Hệ thống định vị Alpine Style Navigation đi kèm với một bộ nút điều khiển quanh màn hình, vì vậy cần một