Zinger

Sau Zinger, đến lượt Mitsubishi Triton lỗi túi khí

Cũng giống nguyên nhân triệu hồi Zinger, hệ thống túi khí phía trước của các mẫu Triton này đã tạo