Xử lý vi phạm

Rải đinh trên đường sẽ bị phạt nặng từ ngày 1/7

Riêng trường hợp thực hiện hành vi như trên mà chưa gây ra hậu quả hay thiệt hại thì bị