Danh sách 10 dòng xe Toyota nhanh nhất trong lịch sử

Trang Cheatsheet vừa thống kê ra danh sách 10 dòng có khả năng tăng tốc trong lịch sử. Đứng đầu là chiếc với 4,6 giây để đạt vận tốc 100 km/h.

1459257752-1

1. Supra Twin Turbo (: 4,6 giây).

1459257752-2

2. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,9 giây).

1459257752-3

3. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,7 giây).

1459257752-4

4. (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,8 giây).

1459257752-5

5. Toyota Celica GT-Four (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,9 giây).

1459257752-6

6. Toyota Supra Mark IV (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,5 giây).

1459257752-7

7. Solara SE Sport (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,9 giây).

1459257752-8

8. T-Sport Compressor (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,9 giây).

1459257752-9

9. Toyota Celica 1.8 VVTLi T-Sport (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7 giây).

1459257752-10

10. Toyota MR2 Spyder (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 7,2 giây).

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *